Двама кандидати са проявили интерес към концесията за плувните басейни в Габрово

На 08.01.2021 г. бяха отворени заявленията за участие в процедурата за определяне на концесионер на двата плувни басейна, намиращи се в СУ „Отец Паисий“ и ПМГ „Академик Иван Гюзелев“.

Двама са участниците подали оферти в законово регламентирания срок – ГТ РЕЛАКС ЕНД СПОРТ ЕООД и АРЕНА КАПИТАЛ ГРУП ООД.

Комисията по провеждане на процедурата предстои да извърши действия по допускане на участниците, а офертите им ще бъдат разгледани в открито заседание на 27.01.2021 г. от 13:30 часа в сградата на Общината, на което могат да присъстват участниците, техни представители, както и други лица.

Pin It on Pinterest