Двадесет и второто заседание на Общински съвет – Ловеч, е на 29 април

Двадесет и второто заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 29 април /четвъртък/ 2021 година от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“. Мястото е продиктувано от епидемиологичната обстановка и въведените санитарни мерки.

Това обяви в края на днешната сесия  Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч. Проекто-дневният рeд засега включва:

Отчет на Програма за развитие на туризма за 2020 г.

Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги през 2020 г.

Доклад за читалищните дейности и изразходваните средства от бюджета през 2020 г.

Председателският съвет е на 15 април  2021 г., четвъртък. Материали се внасят до 15 април на обяд, заседанията на постоянните комисии са на 20 и 21 април, допълни още Петър Цолов.

Pin It on Pinterest