Региона

ДВАДЕСЕТ ДЕЦА УЧАСТВАХА В ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА „ДА ОПАЗИМ НАШАТА ГОРА ОТ ПОЖАРИ“ В СЕЛО ПАВОЛЧЕ

Двадесет деца от лятната занималня към Народно читалище „ Фар – 1930“ в 
с. Паволче участваха в открит урок по методите на горската педагогика на 
тема „Да опазим нашата гора от пожари“. Инициативата е част от 
националната информационно-образователна кампания на Министерство на 
земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите за опазване на 
горите от пожари сред деца и подрастващи. Открития урок започна с кратък 
разказ от служителите на Държавно горско стопанство Враца за правилата 
за безопасност в гората, основните причини за възникване на горски 
пожари и поведение по време на пожар. Най-атрактивната част беше 
демонстрацията на специализирано облекло и оборудване за гасене на 
горски пожари: тупалки, пръскачки, предпазни каски и дрехи. Проведена бе 
дискусия защо и как човека трябва да пази гората от пожари и какво 
поведение трябва да има, за да не се допускат, както и какви животински 
и растителни видове най-често стават жертви на природното бедствие.
Подрастващите се включиха с голямо желание в горски занимания, 
организирани от служителите на Дирекция на Природен парк „Врачански 
Балкан“ и Северозападно Държавно предприятие Враца. Те трябваше да 
спечелят своето горско съкровище, като отговорят правилно на 8 въпроса 
свързани с горските пожари. След това от най-малките до най-големите 
демонстрираха своята точност и трябваше да угасят пламъците на горския 
пожар с шишарки. В края на мероприятието децата получиха специални 
информационни материали, осигурени от Района служба Пожарна безопасност 
и защита на населението гр. Враца.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest