Дунавските перли: Устойчив туризъм край река Дунав

Представители на 11 туристически организации от Дунавския регион показват как може да се пътува на почивка без леки коли.

Те се обединиха, за да основат мрежата „Дунавски перли“ с цел заедно да създадат услуги за устойчиво пътуване от Шварцвалд до Черно море.

11 дестинации по Дунава бяха сертифицирани като водещи региони за насърчаване на устойчивата мобилности и туристическите услуги и официално се превърнаха в мрежа „Дунавски перли“, която предлага уникални възможности за пътуване и без използване на личен автомобил. „Всеки печели от екологосъобразните услуги за мобилност: туристи, жители и околна среда“, подчерта Мартин Шаман, експерт от Агенцията по околна среда Австрия. Стартът мрежата съвпада с края на европейския проект „Трансданюб перли“, с водещ партньор Агенцията по околна среда Австрия, по време на който 15 партньори от девет дунавски страни насърчиха устойчивата мобилност в туризма чрез цялостен набор от действия.

Финалната конференция по проекта беше организирана в Нойзидлер, Австрия, на 13 май 2019 и беше посетена от над 80 експерти по туризъм и мобилност от Австрия, Германия, Унгария, Словакия, Словения, Хърватска, Сърбия, България и Румъния. Участниците дискутираха как дестинациите могат да насърчават посетителите да използват устойчиви средства за придвижване, когато отиват на почивка. Проектните партньори представиха новите услуги за мобилност и туризъм, създадени в рамките на проект „Трансданюб перли“, чрез които са създадени допълнителни възможности за опознаване на региона. Например, регион Горен Дунав Австрия е изработил транснационален туристически продукт – колоездачна обиколка по ЕвроВело 6 от Будапеща до Белград. Освен това регионът на Нойзидлер е въвел автобус шатъл от жп гарата до езерото. Партньорите от Сърбия представиха възможности за превоз на велосипеди чрез автобусите, пътуващи от Белград до Кладово, а унгарските партньори предприеха действия за въвеждане на система за наемане на велосипеди, която ще заработи скоро.

Основаване на мрежата

Мрежата „Дунавски перли“ е в ролята на обща платформа за дестинациите край река Дунав, която позволява да се предприемат общи маркетингови дейности и по този начин да се повиши разпознаваемостта на дестинациите. Тя също така цели да информира посетителите е местните жители за разнообразието от възможности за пътуване чрез автобус, влак, велосипед или кораби. Членовете на мрежата ще продължат да въвеждат нови услуги за устойчива мобилност и информация. Посетителите на Дунавския регион ще могат да пътуват устойчиво не само в рамките на една дунавска перла, но и между дестинациите. Чрез принадлежността си към мрежата членовете се ангажират заедно да осигурят напредък на концепцията за устойчива мобилност в туризма отвъд времетраенето на проекта, откривайки ефективни решения, които са щадящи климата, с ниски емисии на вредни газове и мултимодални.

Дунавски перли: устойчиво пътуване за почивка

Всички заедно – 15-те организации от 9 европейски страни и 24 асоциирани стратегически партньори, участваха в проекта с водещ партньор Агенцията за околна среда Австрия. От началото на проекта през 2017 партньорите осъществиха много дейности: информационни центрове за мобилност по поречието, дейности за подобряване на капацитета на местните организации и за разпространяване на информацията сред туристи и местни жители. В допълнение бяха предприети пилотни дейности за наемане на велосипеди, превоз и паркиране на велосипеди, велоалеи, т.нар. дейности за последната миля.

Проектът беше съфинансиран от транснационалната програма Интеррег – Дунав.

Pin It on Pinterest