Дружеството на писателите в Пловдив свиква Общо събрание през ноември

Управителният съвет на „Дружество на писателите – Пловдив“ насрочи дата за своето Общо събрание, което ще се проведе на 17 ноември 2020 г., вторник, от 17:00 ч. в конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов“.

Събранието ще се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на вируса Covid-19. Право на глас имат само редовните членове, платили членския си внос за текущата 2020 година.

Дневният ред включва:

1. Отчет на творческата дейност на Дружество на писателите – Пловдив (проекти, четения, представяния на книги и др.)

2. Финансов отчет, бюджет, отчитане на кампанията за събиране на членски внос за 2020 г., актуален списък на членовете на Дружеството.

3. Отчет на Контролно-ревизионната комисия на Дружеството.

Pin It on Pinterest