Региона

ДРАГОМИР ДРАГАНОВ КЪМ НАГРАДЕНИТЕ С „НЕОФИТ РИЛСКИ“: МНОГО СЕ РАДВАМ, ЧЕ ВИЖДАМ ТОЛКОВА ДОБРИ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ, ТЕ ЩЕ СЕ МУЛТИПЛИЦИРАТ

Шестима русенски учители бяха удостоени с почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски“. Наградите бяха връчени от областния управител Драгомир Драганов, началника на Регионалното управление на образованието /РУО/ д-р Росица Георгиева, председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев, както и заместник-кметът на Община Русе Златомира Стефанова. Наградените са: директорът на СУ „Васил Левски“ Мария Иванова-Тодорова, директорът на ОУ „Ангел Кънчев“ Жулиета Чавдарова, директорът на ОУ „Отец Паисий“ в гр. Мартен Блага Найденова, директорът на Детска градина „Незабравка“ Милослава Колева, д-р Миглена Дамянова-Радойска, която е старши учител по философия в МГ „Баба Тонка“, както и директорът на Центъра за ученическо, техническо и научна творчество Велислав Йончев.

Областният управител Драгомир Драганов определи наградата като символична, но преди всичко като изключително ценна, защото е резултат от дългогодишен труд и успехи. Благодаря на учителите, които са днес тук за професионализма, с който допринасят за устойчивото и качественото обучение на децата и учениците от Русенско. Поздравление за подхода, който имате при възпитанието и развитието на младото поколение. Днешните награди са символ на признание и доказателство за непоколебимия ангажимент към образованието на педагозите. Много се радвам, че виждам толкова добри преподавателски практики, защото знам, че те няма да бъдат просто единично явление, а ще се мултиплицират“, заяви областният управител в обръщението си.  „Горд съм, че в област Русе своето призвание са намерили просветители като Вас, формиращи утрешните лидери на страната ни“, допълни още Драганов.

От своя страна началникът на РУО д-р Росица Георгиева сподели, че е чула, че всеки, който е получил наградата е казал, че учителската професия е била неговата детска мечта. „Вие сте последвали детската си мечта и това е категоричното доказателство, че да бъдеш учител е не просто професия, а призвание, което носите в душите си и с него запалвате огъня на знанието във Вашите ученици“, каза тя и посочи, че не може да се изпише на лист хартия и прочетено за няколко минути постигнатото, но то ще живее завинаги в сърцата и душите на техните ученици и техните родители. Тя определи учителите като носители на възрожденския дух и радетели на българската просвета и култура.

Председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев посочи, че наградените днес преподаватели са постигнали действително значителни успехи и им пожела здраве, радост, щастие и още много успехи, защото нашето общество има нужда от тях.

Жулиета Чавдарова е в сферата на образованието е от 1994 г., като от 1998 г. до 2008 г. е директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Бъзън. От 2008 г. работи в ОУ „Ангел Кънчев“ като от януари тази година е директор на образователната институция. Тя има значим личен принос за развитието на училището в село Бъзън по отношение на осъвременяването и поддържането на материално-техническата база, което включва и оборудване на компютърен кабинет, изграждане на собствена вътрешно училищна система за квалификация на педагогическия персонал, както и постигане на много добри резултати в обучението на учениците. През десетте си години на управление в училището развива богата извънкласна дейност – кръжоци по математика и компютърно обучение, вокална група и тамбурашки оркестър с национални и международни изяви. Като заместник-директор в ОУ „Алеко Константинов” за 14 години реализира стратегии и програми за интеграцията и обучението на ученици от ромски произход и ученици със специални образователни потребности в училището, както и система за работа с учителите и с родителите от ромската общност. Директорът на образователната институция организира неформални срещи и разговори между родители, влиятелни ромски лидери и представители от „АМАЛИПЕ“ и споделяне на опит и добри практики. Използва нестандартни подходи в работата с екипа си. активно работи за включване на повече ученици в извънкласните дейности и училищните мероприятия с цел постигане на по-високи резултати в учебния процес. Тя има голям принос в осъществяване на дейностите по превенция на тормоза, обхвата и задържането на учениците в училище. Работата на Жулиета Чавдарова се отличава с нестандартност в подходите, като благодарение на нея са оборудвани два компютърни кабинета, осигурени са интерактивни дъски, преносими компютри и мултимедийни проектори за всички класни стаи.

Мария Тодорова е също с изключително богат професионален опит и редица квалификации. Нейни възпитаници завоюват престижни награди на национални състезания и конкурси. Сред тях са редица национални олимпиади по ИТ, конкурси и конференции по математика, история и география. С нейна помощ СУ „Васил Левски“ става пионер в STEM образованието в град Русе. През 2020 г. създава  в училището клуб “CODERDOJO“ към “CODERDOJO” България. Училището получава 15 програмируеми платки Micro:bit и започва обучение на ученици по блоково програмиране. В заниманията на клуба учениците прилагат наученото по дисциплини като математика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика, физика и астрономия, измерват електропроводимостта на почвата, създават компас, реализират „умно осветление“ и т.н. Благодарение на нея се осъществят и много нови международни партньорства. Отдадеността, старанието и упоритата работа бързо дават резултат и училището е избрано за STEM училище на България в категория „STEM любознание” на EduTechFlag за 2022 г., а Мария Тодорова за STEM AMBASSADOR учител. Същата година тя получава грамота за STEM учител на издателска група „Просвета“, а Русенски университет „Ангел Кънчев“ ѝ присъждат диплома и кристален приз “The Best Paper” за най-добра научна статия. Наред със STEM образованието, Тодорова успява да засили и чуждоезиковото обучение в училището. Неговите възпитаници достойно го представят на различни конкурси, тържества и инициативи по китайски и японски език – първо място на конкурс „Ораторско майсторство“ по японски език, трето място на „Китайски езиков мост“ през 2023 г. Дейността ѝ като директор се характеризира с повишаване качеството на обучението и осигуряване на условия за пълноценно развитие на подрастващите, подобряване на материалната база в училището, повишаване квалификацията на професионалната училищна общност, привличане на родители и заинтересовани страни за участие в създаването и реализирането на образователните програми.

Благодарение на работата на Блага Найденова няма отпаднали ученици от образователната система. Училището активно работи по превенция на отпадането от образователната система, като осъществява всички дейности по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и по Механизма за противодействие на училищен тормоз и агресия. Благодарение на нея училището участва в редица национални програми. Ежеседмично се провеждат консултации с учениците и срещи с родители, осъществяват се дейности по кариерното ориентиране на учениците, които включват срещи с работодатели, съвместни инициативи с работодателските организации и др. Под ръководството на Найденова училището запазва имиджа си на много добро средищно училище в Община Русе. Целенасочено тя работи за осъвременяването и поддържането на материално-техническата база и през 2023 година се е извършил цялостен ремонт за енергийна ефективност на сградата на училището.  Като директор на училището в продължение на 14 години реализира стратегии и програми за интеграцията и обучението на ученици със специални образователни потребности в училището. Найденова активно работи за включване на повече ученици в извънкласните дейности и училищните мероприятия, за постигане на по-високи резултати в учебния процес, както и за повишаване качеството на образователния процес. Традиционно четвъртокласниците и седмокласниците постигат високи резултати на националното външно оценяване, а учениците, които участват в олимпиади и състезания печелят призови места.

Мирослава Колева осъществява сътрудничество и партньорство с родителите чрез активен Обществен съвет. Благодарение на нея е развит Механизъм по обхват, нулев отлив на деца от детската градина и отлична подготовка за първи клас. Под нейно ръководство детската градина взема участие в конкурси за детски рисунки и мартеници, като децата печелят награди и редовно първи места. Колева има голяма заслуга за подготовката и организирането на различни дейности, свързани със съхранението и популяризирането на народния фолклор, традиции и обичаи: Коледуване, Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден. Тя спомага за запазване традициите в детското заведение, завещани ѝ от предшествениците. С встъпването ѝ в длъжност детската градина придобива нов, съвременен облик.

Миглена Дамянова-Радойска е също човек с многобройни квалификации, като през 2021 г. защитава докторантура във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Преподавател е в МГ „Баба Тонка“ от началото на учебната 2016/2017 г., като оттогава досега нейните ученици показват забележителни резултати. Напътства учениците за активни граждански дейности и подпомага тяхното реализиране. В седем поредни национални олимпиади по гражданско образование има 15 класирани ученици и 12 допуснати до националния кръг по философия. От 2018 г. досега е  ръководител на групи по гражданско образование и философия по редица национални програми. През последните две учебни години има единадесет допуснати ученици до национален кръг на олимпиадата по философия, от които трима са в десетте най-добри олимпийци на България, а Пресиян Петров и Вилиана Василева намират място в разширения национален отбор на България. Ученичката Вилиана Василева е удостоена с бронзово отличие и званието „Лауреат“ на XXXVI (2023/ 2024) Национална олимпиада по философия. Миглена Дамянова-Радойска е техен ръководител и участва в подготовката на разширения национален отбор в международната олимпиада по философия 2024 година. От XVI Национална олимпиада по гражданско образование (2022/ 2023), МГ е безспорен победител с лауреатското звание и I място на Яница Цанева. Миглена Дамянова-Радойска активно подкрепя програма на ВСС за информиран избор и гражданско доверие. От 2016 г. насам по Програмата са изнесени над 40 лекции от съдии, прокурори и съдебни служители, като възпитаници на МГ „Баба Тонка“ са участвали в 5 симулативни процеса. Интересен факт е, че МГ е училище посланик на Европейския парламент. Във връзка с основната цел на програмата, а именно информираност и осведоменост на младите хора относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарната демокрация. От 2016 година МГ членува в националната мрежа „Клуб за ООН в моето училище”, като Дамянова е координатор на клуба и допринася за успеха на гражданското образование в духа на ООН.

Венцислав Йончев е в екипа на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество от 1987 година, като повече от 20 години е директор на институцията. От 2015 г. до 2021 г. е член на Национална комисия за участие и провеждане на ученически олимпиади и състезания. Ежегодно са включени задачи предложени от него. През 2017 г. е ръководител на Национален отбор по математика на 21 Младежка Балканска Олимпиада по Математика – Варна. Благодарение на усилията му Центъра за ученическо, техническо и научно творчество дава възможност на всички деца и ученици от Русе да посещават занимания по интереси в областта на науката и техниката: роботика; машинно конструиране с „Лего”;  3 D – моделиране; дигитално рисуване;  приложни изкуства; изобразително изкуство; български език;  английски език;  информационни технологии;  информатика; математика. Има съществен принос за развитието на науката и технологиите в град Русе.

Церемонията бе организирана от Областна администрация – Русе и Регионалното управление на образованието. Присъстващите имаха възможност да се насладят и на кратка културна програма, която включваше изпълнения на Елена Емануилова и Валентин Панев от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“. Те изпълниха съответно „Венециански карнавал“ от „Скерцо“ от Джон Гард.

Сред гостите бяха още главният секретар на Областна администрация – Русе Ирена Тодорова и директорът на дирекция „Образование и култура“ към Община Русе Цветослав Димитров, както и представители на синдикатите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest