ДПЛФУ „Св. Пантелеймон“ и Защитено жилище за лица с физически увреждания с. Долно Драглище отбелязаха 3 декември

През 1992г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен ден на хората с увреждания.

Под мотото „Заслушай се ! Вдигни очи ! Подай ръка ! Сбъдни една мечта ! „, потребителите на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Св. Пантелеймон“ и Защитено жилище за лица с физически увреждания с. Долно Драглище отбелязаха със специална програма този ден.

Гости на тържеството бяха инж. Венцислав Гърменов – зам.кмет по Социални дейности, г-жа Лиляна Боянова – кмет на с. Долно Драглище, Петър Попов – общински съветник, представители на социални институции, жители и гости. Поздравителен адрес бе получен от д-р Емил Тончев – народен представител в 44-то Народно събрание.

В своите пожелания, зам. кметът инж. Венцислав Гърменов акцентира, че важен елемент в общуването е подходът „първо човекът“. Така е важен човек, а не увреждането. Поставяйки човека на първо място, увреждането вече не е основна и определяща характеристика на отделната личност. Задача за цялото общество е всеки да се чувства приобщен във всички сфери на обществения живот.

Pin It on Pinterest