Дойчо Кръстев – основател и първи директор на Математическата гимназия в Хасково

Дойчо Кръстев е роден на 5 януари 1938 г. в град Хасково, където през 1956 г. завършва средно образование.

През 1961 г. се дипломира в Софийския университет със специалност „Математика”. Точно тогава е открит ПУ „Паисий Хилендарски”, където му е предложено асистентско място, но той отказва с думите: „Приемам, ако преместите университета в Хасково”.

Целият му трудов стаж преминава в Хасково, като последователно е учител в Селскостопанския техникум, учител и заместник-директор на Първа гимназия „Любен Каравелов”, директор на Вечерната гимназия, основател и първи директор на Математическата гимназия, началник отдел „Просвета” на Хасковския окръжен съвет, учител в ОУ „Н. Й. Вапцаров”, където се пенсионира през 1996 г.

Той активно е участвал в обществения живот на града ни. Бил е съветник в Градския народен съвет и е оглавявал Комисията по образование, бил е и председател на хасковската секция на Съюза на математиците в България.

Като директор на Математическата гимназия е организирал ученически университет по математика, който е единствен в България. Не закъсняват и успехите, постигнати от учениците му. Те заемат челни места на национални състезания и олимпиади по математика. На световна олимпиада по математика, проведена в Париж, ученик от гимназията заема трето място. Около 80% от завършващите гимназията тогава са продължавали образованието си в различни висши учебни заведения, като част от тях са приети без конкурсен изпит поради класирането им на първи места на националните олимпиади. Автор и съавтор е на учебници, сборници и учебни помагала по математика.

За активната си професионална и обществена дейност Дойчо Кръстев е награждаван с грамоти, медали и ордени, сред които медал „1 300 години България” и най-високият професионален тогава орден „Кирил и Методий” – I-ва степен.

Вече като пенсионер продължава да се занимава с математика, предавайки своя опит и знания на учители и ученици.

Обявен е за почетен гражданин на Хасково на 26.04.2013 г.

Pin It on Pinterest