Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по обособени позиции

Община Габрово обявява обществена поръчка с предмет „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по обособени позиции“

Повече информация, както и указания, техническа спецификация и проект на договор можете да видите в линка 

https://app.eop.bg/today/115593

Pin It on Pinterest