До момента в област Силистра са потвърдени 239 случая с COVID-19

Към 15.10.2020г. в област Силистра са потвърдени 239 случая с COVID-19, в т.ч.:

От общо потвърдените 239 лица с коронавирус (nCOV 2), активните случаи са 34 (9 хоспитализирани в МБАЛ-Силистра и 25 на домашно лечение), 191 излекувани и 14 починали (6%). Под 14-дневна домашна карантина са 61 лица.Потвърдените лица са от различни възрасти (32 до 19 год., 160 от 20 до 64 год. и 47 на 65+год.). Преобладават семейните огнища (118).От възникналите в учебни заведения общо 9 огнища, активни на този етап са три (ОУ „Кирил и Методий“-Силистра, ОУ „Иван Вазов“-Силистра и ПГООТ-Дулово). Досега в учебните заведения общо са потвърдени 23 случая (15 ученика, 6 учителя и 2 хигиениста). На този етап в 14-дневна карантина са децата от IVв клас на ОУ „Кирил и Методий“-Силистра. Учениците от ПГООТ-Дулово остават на присъствено обучение, под активно наблюдение от медицинският специалист в училището. Карантинираните досега ученици вече провеждат присъствени учебни занятия.Рискът от разпространение на COVID-19 в учебните заведения изисква повишено внимание от учители, родители и ученици, както в учебната, така и в извънучебната среда. От изключителна важност е поведението на споделена отговорност. В тази връзка апелирам за спазване на дистанция, хигиена и дезинфекция на ръцете, защитени контакти в училище, на улицата и на обществени места, посредством маска, покриваща устата и носа, както и спазване правилата на т.нар „респираторен етикет“.На сайта на РЗИ-Силистра в рубриката „Важно за коронавируса“ и „Галерии“ са публикувани материали за запознаване с изискванията, както дежурен телефон за въпроси и сигнали.Със споделена отговорност и съпричастност, при спазване на мерките не само в училище и на работното място, но и на всички обществени места, всеки ще реализира своя принос в опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.

Pin It on Pinterest