До края на годината всички населени места в община Свищов ще са с енергоспестяващо улично осветление

В изпълнение на програмата за енергийна ефективност, в община Свищов предстои инсталирането на енергоспестяващо улично осветление в още четири населени места.

До края на годината в селата Българско Сливово, Козловец, Овча могила и Царевец ще бъдат подменени старите улични лампи, с 1600 нови LED осветителни тела, с което Общината ще изпълни на 100% целите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност във всичките си населени места.

Средствата за подмяна на уличното осветление са осигурени от бюджета на община Свищов и са в размер на 210 хиляди лева.

Последователната политика на общинското ръководство от 2019 година насам (б.а. – тогава бе стартиран пилотният проект в с. Вардим) и целенасочените усилия за намаляване на енергийните разходи, разходите за поддръжка и консумативи на уличното осветление, осигуриха поетапното въвеждане на енергийно ефективни мерки във всички населени места от община Свищов, което безспорно показва грижа към населението и опазването на околната среда.

Pin It on Pinterest