Региона

“Дни на иновациите в образованието” – изложението идва и в Стара Загора

“Дни на иновациите в образованието” се организира от Център за творческо обучение  в партньорство с Педагогически факултет и ДИПКУ, Тракийски университет гр. Стара Загора с цел предоставяне на актуална информация за иновациите в образованието и подкрепа на институциите в България за тяхното развитие. 

Програмата включва две части, като първата ще разгледа въпросите за социално и емоционално развитие на децата, както и подходите на STEAM обучението.

А втората  се фокусира върху изкуствения интелект в образованието и неговата роля за оптимизиране на административните процеси и влизането му в класната стая. 

Център за творческо обучение е експертна организация в областта на образователната трансформация в България и има над 10-годишен опит в сферата на образователните технологии.

Събитието ще се проведе на 14 май 2024 г. в сградата на Тракийския университет в Стара Загора, Педагогически факултет, зала 12 от 09:45 ч. до 12:30 часа за детските градини и от 13:00 до 16:00 часа за училища.

Събитието е безплатно и в него могат да участват по двама представители от образователна институция от региона на Стара Загора. Необходима е онлайн регистрация за детски градини и за училища.

“Дни на иновациите в образованието” е поредица от информационни събития и срещи  с училища и детски градини  в България. До момента в събитието взеха участие над 1000 учители и директори от Пловдив, Варна, Добрич, Благоевград и Русе. Следващи точки от “Дни на иновациите в образованието” са Сливен, Бургас, София и Плевен. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest