Директорът на РЗИ Велико Търново отказва да изпълни заповед на Министъра на здравеопазването

Казвам се Стефан Яков Яков с постоянен адрес гр. Полски Тръмбеш, ул. Янтра №11. На 18.05.2020. влязох на територията на РБългария през КПП Видин и получих предписание № 200518/181249 за поставяне под карантина с адрес на изтърпяване на карантината на територията на Районна здравна инспекция Велико Търново.

Аз работя за транспортната фирма „Търнърс“Нюмаркет, като международен шофьор, за което имам издаден документ.   На основание т.10 от заповед №РД-01-274 от 21.05.2020г. на Министъра на здравеопазването на Р. България, предвид отпаднала необходимост за поставяне под карантина на водачи на товарни автомобили – български граждани, извършващи международен превоз на товари, директорът на РЗИ Велико Търново следва да издаде заповед за отмяна на наложената ми карантина.
От 22.05.2020 до днес 27.05.2020г. проведох няколко разговора с предстравител на РЗИ Велико Търново, но изпълнение на заповед №РД-01-274 от 21.05.2020г., т.10  на Министъра на здравеопазването на Р. България от тяхна страна няма. Днес вече никой не отговаря на публикуваните номера на сайта на РЗИ Велико Търново. В тази връзка настоявам да направите проверка на случая и да установите причините за неизпълнение на заповедта. С бездействието си директорът нарушава  моите конституционни права и отказва да изпълни заповед на административен орган от по-висша инстанция. 

Pin It on Pinterest