Региона

Дирекция “Устройство на територията” инициира изменение и допълнение на „Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив”

Дирекция “Устройство на територията” към Община Пловдив инициира изменение и

допълнение на „Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на

Община Пловдив”.

Целта на промените е да се подобри дейността при прилагането на

наредбата, чрез създаване на максимална яснота и уеднаквяване на практиките при

проектантите и в администрацията, както и отговор на съвременните изисквания към

качеството на градската среда, опазване на зелената система и смекчаване на

климатичните промени.

За целта Дирекцията формира работни групи с браншовите

огранизации (СЛА, КАБ ) и останалите общински структури включени в процеса.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest