Дигитална платформа по кариерно ориентиране ще бъде създадена през новата учебна година от ЦКО – Силистра

През новата учебна година, Център за кариерно ориентиране към НАО „Г. Галилей“ – Силистра ще обедини 13 училища от областта, благодарение на спечелен проект по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие“. Проектът ще се осъществи по модул „В“ и носи наименованието: „Дигитална платформа за предоставяне на ресурси по кариерно ориентиране – Образователни насоки и стъпки към бъдеще“.Партньори по този проект ще бъдат училища от общините Силистра, Тутракан и Дулово.С оглед подкрепа на перспективното личностно, професионално и социално развитие, екипа на ЦКО-Силистра има идея да създаде дигитална платформа „Образователни възможности и стъпки към бъдеще“ с ресурси за кариерно информиране. Тя да бъде едно достъпно пространство, като образователна и обучителна среда за съвременния ученик, на един клик разстояние, в удобно за него време. По този начин се осигурява пълноценност на образователния процес и непрекъснатост на кариерното взаимодействие между педагогически специалисти – ученици – кариерни консултанти.Платформата ще предлага достъп на ученици от 7 и 12 клас до следните видове онлайн ресурси:* Запознаване с всички стъпки на процеса на образователен преход – „Себепознание“, „Образователни алтернативи“, „Планиране и ранжиране на желания“, организирани в отделни модули по кариерно ориентиране в дигитална среда;* „Професията отблизо“ – създаване на видео интервю/блог/влог като визитка на професията/ визитка на професионалиста. Основни акценти в съдържанието ще бъдат: особености и характеристики на професията и средата, предизвикателства, възможности за реализация и професионалният избор като лична история;* „Виж моя път! Избери твоя“ – Секция за презентационни продукти на гимназиите във връзка с кампания „Прием след 7. клас“ /изготвени от екипи по същата НП от настоящата 2020-2021 учебна година и други актуални материали/През новата учебна година Център за кариерно ориентиране – Силистра ще работи и за изграждане на по-тесни професионални връзки с училищните екипи чрез провеждане на методически обучения с педагогическите специалисти и съветници от гимназиален и прогимназиален етап от училищата, подкрепили проектното предложение и дали своята заявка за участие в него.Дейностите по проекта на Център за кариерно ориентиране – Силистра ще се осъществяват в периода м.октомври 2021 г. – м.юни 2022 г. и ще обхванат минимум 208 ученици от 7 и 12 клас, /като възможността за достъп до Платформата за всички 625 ученици от 13-те училища ще е наличен при желание/ и 65 педагогически специалисти и съветници.Проектът е на стойност 8 541,30 лева.Училищата, приели да участват в проекта са:1. ПЗГ „Добруджа“ – Силистра2. ПГМТ „Владимир Комаров“ – Силистра3. ПГС „Пеньо Пенев“ – Силистра4. ПГПТ „Евлоги Георгиев“ – Силистра5. ГПСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра6. ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра7. ПМГ „Св.Климент Охридски“ – Силистра8. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Силистра9. ОУ „Отец Паисий“ – Силистра10. ОУ „Иван Вазов“ – Силистра11. СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан12. ОУ „Христо Смирненски“ – Дулово13. СУ „Васил Левски“ – Дулово• Снимка: Austin Poon on Unsplash

Pin It on Pinterest