Дигитализират музейната сбирка на читалището в с.Желява

Народно читалище „Мургаш-1929” в с. Желява изпълнява проект за дигитализиране на своята музейна сбирка.

Етнографските предмети правят музейната сбирка, една от най-богатите в района, а сградата на читалището е санирана преди няколко години със средства от бюджета на Столична община.

Проект „Паметта и културно историческото наследство на село Желява” е подкрепен от Столична община по Направление 5 «Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности» към Столична програма „Култура”-2021.

Освен дигитализиране и представяне на културно-историческото наследство на селото до повече хора, целта е да се направи архивиране на музейните единици.

Актуализирането и адаптирането на местното културно и историческо наследство посредством технологиите и представянето им в електронна среда ще привлече нови публики да посетят музейната сбирка и да се включат в предлаганите инициативи.

Pin It on Pinterest