ДГ „Роса“ – Благоевград с два реализирани проекта през учебната 2020/2021 година

Детска градина №4 „Роса“  успя да реализира два проекта през учебната 2020/2021 година.

Първият от тях е „Обичам природата и аз участвам“ и е част от Национална кампания „За чиста околна среда 2021“. Същността на проекта предвижда да се продължат традициите в работата на детското заведение, както и да възпитава потребност, опознаване, разбиране и опазване на природата и нейните богатства. Чрез монтиране на нови и модерни съоръжения за игра, децата в подрастваща възраст ще се научат да пазят и ценят заобикалящата ги околна среда.

         Основната идея на проекта е провеждането на занимания на открито, на спортни занимания и игри в безопасна среда, както и възпитание в опазването на околната среда. Проектът е финансиран по ПУДООС, с дофинансиране от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Благоевград.  

          Вторият проект е по Национална програма „Успяваме заедно“, модул 2 „Иновативна детска градина“, който предвижда, изграждане на детска площадка, наподобяваща малки горски кътчета. Това може да се постигне чрез съоръжения с горска тематика, като горски животни и горски растения. Проектът е насочен към деца от трета възрастова група, 5-6 годишни. Той бе стартиран с разходка на децата от III А група и техните родители и учители в парк „Бачиново“ с инициативата „Послание на листо“, което децата изработиха сами и ги раздадоха на различни хора, които бяха в парка.

Pin It on Pinterest