ДГ „Нарцис“ – Силистра – иновативната детска градина!

През учебната 2020/2021 година екипът на ДГ „Нарцис“ – гр. Силистра, първи в област Силистра защитихме и реализирахме проект „Иновативна детска градина“ по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, Модул 2.

В рамките на проекта си поставихме целта да адаптираме, разработим и приложим модела на Педагогическа практика „Утринна приказка“ във всички възрастови групи.Това постигнахме като създадохме и развихме подкрепяща, мултикултурна, интерактивна, пълноценна, емоционална среда, в която всяко дете получава обич, внимание, подкрепа и спомага за цялостното му развитие.Активно използвахме електронните технологии за придобиване на визуалната компетентност у децата и за развиване на дигиталната креативност на педагогическите специалисти.Изградихме активна, подкрепяща, инициативна семейна общност в рамките на ДГ „Нарцис“, чрез нови типове сътрудничество.Иновативният модел Педагогическа практика „Утринна приказка“ приложихме, като всеки ден, точно в 9,00 ч., след сигнал, в специално обособен за целта кът във всяка група, учител или родител (доброволец) четеше приказка, а времетраенето и избора на художествено произведение беше съобразен с възрастовите особености на децата, обвързани с Годишното тематично разпределение на ДГ „Нарцис“.Проектът стартирахме на 15 септември с инициативата „Подари книжка вместо цвете“, в която се включиха всички родители. С подарените книжки и закупените по проекта, обособихме богата Заемна библиотека.Дейностите следваха една след друга:На проведения Есенен карнавал „Приказки в гората“ децата облякоха костюми и влязоха в ролята на любими герои, като пяха и танцуваха в ритъма на есента.Любими пролетни приказки драматизираха по време на организирания парад „Приказки под върбата“.Извънредната ситуация с Ковид-19 не ни уплаши. Деца и възрастни разказваха приказки онлайн, а по повод2 април – Международния ден на детската книга проведохме онлайн конкурс с награди на тема „Мамо, облечи ме като приказен герой“.Деца и родители писаха „Приказка без край“ – общ проект за верижно съчиняване на приказна история. Крайният продукт е книга на електронен и хартиен носител.Децата посетиха постановка на Куклен театър – Силистра, а на организираната „Среща зад кулисите“ се запознаха с професията на актьора.За своеобразен финал на проекта бяха организираните от детската градина „Приказни игри край реката“, съвместно с Куклен театър – Силистра и изложбата на рисунки от деца и родители на тема: „Моята любима приказка“.През тази учебна година ще продължим да прилагаме иновативния модел Педагогическа практика „Утринна приказка“ във всички възрастови групи като обогатим създадената „Заемна библиотека“ с раздел „Дигитални ресурси“, включващ „видео банка“ с файлове на приказките от годишното тематично разпределение, като част от авторската ни програмна система, прочетени от родителите и професионално заснети, обработени и съхранени от специалисти.Екипът на детска градина „Нарцис“ работи за повишаване качеството на предучилищното образование чрез прилагане на компетентностния подход. Ние търсим възможности за образователно развитие, чрез които, заедно с родителите и представителите на семейната общност, да създадем условия за разгръщане на цялостният потенциал на детската личност.Водени от реализираните добри практики и от постигнатите резултати, педагогическият екип на детска градина „Нарцис“ си поставямеГЛОБАЛНАТА ЦЕЛ:Да създадемИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ИНОВАТИВНИ ДЕЦА!*информация на ДГ „Нарцис“https://www.youtube.com/watch?v=HFQzF8DFzP4

Pin It on Pinterest