Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ в Асеновград установи 63 изоставени автомобили

60 от тях са премахнати от собствениците им.

Точно 60 изоставени автомобила са премахнати от общински терени в Асеновградско. Статистиката е от извършените проверки на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ към общината и е за периода от 11.05.20 г. до 08.06.20 г. Общият брой направени предписания за излязло от употреба моторно превозно средство (МПС) и съставените констативни протоколи за техническото състояние на автомобилите е 63. Към 15.06.20 г. 60 от колите са вдигнати от собствениците им. За останалите 3 изоставени автомобила предстои да бъдат обработени и съответно – премахнати от общинските терени.

Предоставяме Ви справка по райони към 15.06.20 г.:

– гр. Асеновград – от 21 бр. 19 вдигнати

– с. Горнослав – от 9 бр. 9 вдигнати

– с. Червен – от 6 бр. 6 вдигнати

– с. Долнослав – от 2 бр. 2 вдигнати

– с. Леново – от 5 бр. 5 вдигнати

– с. Нар. бани – от 10 бр. 9 вдигнати

– с. Избеглии – от 3 бр. 3 вдигнати

– с. Козаново – от 4 бр. 4 вдигнати

– с. Златовръх – от 2 бр. 2 вдигнати

– с. Стоево – от 2 бр. 2 вдигнати

– кв. Долни Воден – 5 бр. вдигнати

– кв. Горни Воден – 3 бр. вдигнати

Предстоят проверки в следните населени места:

– с. Мулдава

– с. Боянци

– с. Новаково

– с. Нови извор

– кв. Долни воден

– кв. Горни воден

– гр. Асеновград – кварталите около Болницата, Казармата и Зъбчето.

Работата на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ в Асеновград продължава със системни и регулярни проверки на територията на общината за наличието на изоставени и излезли от употреба МПС, разположени върху терени държавна или общинска собственост.

Pin It on Pinterest