Детското отделение в Свищовската болница ще възобнови дейността си

Считано от 25 октомври тази година, Детското отделение към болницата в Свищов ще възстанови приема на пациенти, след като за кратко беше преустановена неговата дейност, поради липсата на достатъчно лекари, нужни за нормалното му функциониране.

След проведените срещи между Общинското ръководство, ръководството на болницата и лекарите, беше постигнато споразумение в полза на пациентите, в следствие на което Детското отделение ще разполага с достатъчен брой медицински персонал и всички консумативи за приемане и лечение на болни деца.

Община Свищов изказва благодарност към д-р Николаева, която не беше безразлична към създалата се ситуация и благодарение на нейното разбиране и проява на лекарски дълг най-малките пациенти на община Свищов отново ще разчитат на професионална помощ и грижи.

Pin It on Pinterest