Детските градини и ясли в Русе отварят врати на 5 април

Детските градини и ясли на територията на Община Русе отварят врати в понеделник, 5 април.

Всички сгради и помещения ще бъдат дезинфекцирани след изборите за народни представители в неделя, 4 април, и подготвени за прием на децата.

Важен момент е предстоящата пролетна ваканция между 5 и 9 април. В този период децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, могат да отсъстват, без да е необходимо да се представя извинителен документ.

Педагогическите и непедагогическите екипи към всички детски градини и ясли в общината имат пълна готовност за подновяване на нормалния ритъм на работа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Pin It on Pinterest