Детските градини и ясли в Габрово отварят при стриктно спазване на мерки

Със заповед на кмета на Габрово детските градини и ясли на територията на общината Габрово отварят за посещение от деца от 26.05.2020 г., при стриктно прилагане и спазване на Мерките за организиране на дейностите в детските заведения след възстановяване на приема на деца.

Директорите на детските заведения трябва да създадат необходимата организация за възстановяване на работата, съгласно всички изисквания, посочени в Мерките за организиране на дейностите, считано от 22.05.2020 г.

Мерките бяха обявени от министерството на здравеопазването на 20 май и своевременно предоставени на вниманието на директорите на детските заведения.

Във връзка с възобновяването на дейността, след организационната среща с директорите на детски градини и ясли на 20 май, днес в Община Габрово беше проведена и работна среща с медицинските сестри, работещи в тях.

Тук може да се запознаете с Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца.

Pin It on Pinterest