Детска градина в Силистра с пилотно участие в проект ,,Театърът гостува“

Театърът да има по-голяма възпитателна реална роля в живота на децата в детските градини-тази идея отдавна се обсъжда и обмисля от три страни:

Държавният куклен театър, Регионалният инспекторат по образованието и учители в предучилищното образование.На 09.09.2021г. се проведе среща на тези три страни, където фокус на разговорите беше началото на проект ,,Театърът гостува“. Старши учител Светла Димитрова от ДГ,,Роза“ презентира дейности в II-ра група, осъществени с авторството на старши експерти от РУО, г-жа Мариана Вълкова и г-жа Ваня Игнатова. Проектът нямаше да бъде осъществен и без подкрепата и любезното съдействие на кукления театър и прекрасните актьори, вече любимци на децата.Благодарим на директорката, г-жа Златина Станева, в чието лице имаме верен съмишленик и приятел в това, театърът да има по-голямо участие в живота на децата. На срещата тя говори за важното въздействие на театъра върху емоционалното и естетическо развитие на децата и за нови възможности за това, чрез реализиране на идеята ,,На театър, като на кино“.

Pin It on Pinterest