Десетото заседание на Общински съвет – Ловеч, е на 3 юни

По-рано се свиква Десетото заседание на  Общински  съвет –  Ловеч, това ще стане на 3 юни /сряда/ 2020 година от 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Председателят на Общински съвет-Ловеч Петър Цолов е изпратил покана до общинските съветници на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред включва само една точка – вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г., поради възникнал временен касов разрив по бюджета на Община Ловеч. Докладчик е Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч.

За вероятността за подобна сесия стана ясно още на проведеното заседание на 28 май.

Pin It on Pinterest