„ДЕС-М“ ЕООД ще добива гнайси от три участъка на находище „Раденка“

„ДЕС-М“ ЕООД, с. Крушево, ще добива скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Раденка“, участъци „Урвата“, „Лозята“ и „Кавака“.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер. Находище „Раденка“ е разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период „ДЕС-М“ ЕООД ще вложи над 200 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 276.5 хил. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е община Гърмен.

Pin It on Pinterest