Ден на траур в община Смолян в памет на Венера Аръчкова

Кметът Николай Мелемов обяви 19 май (четвъртък) за Ден на траур на територията на община Смолян в памет на Венера Райчева Аръчкова – председател на Общински съвет – Смолян.


Националните и общинските знамена на всички общински сгради са свалени наполовина.
Отменя се провеждането на всички развлекателни мероприятия и спортни състезания през траурния ден, а когато отмяната на дадено събитие е невъзможна, то следва да започне с минута мълчание или слово в памет на Венера Аръчкова – председател на Общински съвет – Смолян.

Pin It on Pinterest