Ден на отворените врати в областна администрация Русе

На 03.12.2019 г. (вторник) от 14.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе Ден на отворените врати.

Идеята е по този начин да се популяризира работата на администрацията сред студентската общност, като по време на събитието е предвидено присъстващите да бъдат запознати с правомощията на областния управител, както и с някои добри практики за насърчаване гражданското участие в работата на публичните институции.

Ден по-късно, на 4-ти декември от 14.00 ч., отново в Зала 1 на Областната управа ще бъде представен анализ и ще бъдат обсъдени възможностите за по-широко включване на гражданското общество в дейността на Областна администрация Русе.

Pin It on Pinterest