Ден на фермера в Садово 2021

Събитието е организирано от  Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово и е част от  изпълнение на целта на Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“, а именно „Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България“  . 

Pin It on Pinterest