Декларация от прокурорите, следователите и служителите от Окръжна прокуратура – Смолян и Окръжен следствен отдел при ОП-Смолян

С настоящата декларация изразяваме позицията си за еднакво прилагане и налагане върховенството на Закона във всички случаи, независимо от длъжностното качество на лицата, спрямо които се прилага.

Pin It on Pinterest