Декларация от прокурорите и съдебните служители от Районна прокуратура – Своге

Магистратите и служителите в РП-Своге остро и категорично възразяват срещу безпрецедентния политически натиск отправен към ПРБ.

По този начин не само се нарушава принципа за разделение на властите, но и се рушат основни устои на правовата държава- върховенството на закона и независимостта на съдебната власт.

Независимостта е основна ценност на съдебната власт, която позволява на магистратите, да вършат своята работа безпристрастно и справедливо, ръководени единствено от вътрешното си убеждение, закона и събраните доказателства и ги предпазва от неправомерна намеса от органи на държавна власт, външни организации и физически лица.

Първостепенен мотив за ситуирането на Прокуратурата в рамките на съдебната власт е именно идеята да се гарантира нейната независимост предвид същественото й значение. Нейната основна функция е да „следи за спазването на законността“ и да защитава правата и законните интереси на гражданите и на държавата.

Недопустимо е да се правят опити за настройване на обществото срещу Прокуратурата само защото си върши работата. Прокуратурата не действа избирателно и има абсолютно еднакъв подход по отношение на всички лица, които са извършили престъпление без оглед на тяхното имотно състояние, служебно положение и политически пристрастия.

Задача на Прокуратурата е да повдига обвинения на лицата, извършили престъпления, а не да бъде политически удобна!

Изказваме своята подкрепа и уважение към всички работещи в системата на Прокуратурата на Република България прокурори, следователи и съдебни служители, които честно, съвестно и всеотдайно изпълняват своите професионални задължения.

Pin It on Pinterest