Региона

Децата от ЦНСТ – Левски с нови знания и умения пред новата учебна година

По покана на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ – Левски, децата от Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/- Левски и доброволци от град Левски и Плевен, взеха участие в двудневно обучение в с. Байкал, общ. Долна Митрополия.

Програмата стартира, още с пристигането, с поход до р. Дунав Участниците извършиха анализ на водата и изучаване на местни животински и растителни видове. В късните часове, малките изследователи се насладиха на астро шоу и наблюдение с телескоп на небесни тела.

За подобряване на взаимоотношенията между подрастващите, беше организирана беседа и ролеви игри на теми: „Приятелството”, „Ползата и вредата от интернета” и „Овладяване на гнева”.

В края на своето приключение, децата посетиха останките на дреноримския град Улпия Ескус, намиращ се до с. Гиген

Изключителни благодарности на Иво Джокин- ръководител на Общински център за извънучилищна дейност с. Байкал и Цветомир Стефанов, част от екипа на Превантивно информационен център /ПИЦ/-Плевен, които създадоха това незабравимо преживяване и обогатяване с нови знания и умения .

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest