Региона

Деца влязоха в ролята на „лесовъди“

Съвместна инициатива на служители от Северозападно държавно
предприятие-Враца и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ се
проведе на 6 юни в гората над туристическата хижа в града. Деца от първи
клас, възпитаници на занималня „Мечта“, се включиха с голямо желание в
няколко авторски занимания по „Горска педагогика“ на служителите от
предприятието и парка. Целта на заниманията бе да тества новите игри,
чиито фокус е свързан с природни бедствия, като пожари и ледоломи, и да
проследи какви адекватни мерки биха взели подрастващите, влезнали в
обувките на „лесовъди“.
  В хода на заниманията децата бяха запознати с професията на лесовъда,
те се потопиха в необятния животински свят и научиха любопитни факти за
различни горски обитатели.
В първата игра „Спечели своето съкровище“ бе необходимо децата да
проявят своята бърза мисъл, за да отговорят правилно на въпроси,
свързани с предотвратяването на пожари, както и с поведението на
животните и хората при възникване на огнената стихия. За целите на
играта бяха подготвени „тайни торбички“, в които бяха поставени бонбони
и „съкровищата“, които бяха намерили в гората – шишарки, клонки, билки и
др. С помощта на въженце, децата трябваше да преминат с придърпване 10
възела, за да достигнат до „съкровището“ в торбичките. При всеки верен
отговор, детето преминаваше на следващия възел.
Във втората игра „Горски решения“ първокласници имаха за задача да
влезнат в  ролята на лесовъди, за да изберат различни възможности за
спасяване на гората, след опожаряване и да „приложат“ предложените
адекватни мерки за справяне с последващите процеси в гората, които биха
могли да доведат до нейното загиване.
Третата игра „Горски театър – ледолом“ също предизвика интерес у
подрастващите. В заниманието децата приеха различни роли – на различни
дървесни видове – бор, дъб или ела.  С помощта на тежести децата
придобиха представа, как под влияние на различни природни процеси –
вятър, сняг, дъжд, дърветата могат да бъдат повалени.  В разиграния
театър бе поставен акцент за значението на лесовъдите в тяхната работа
по възстановяване на гората от този вид природно бедствие.
В края на горските занимания децата получиха подаръци от служителите на
СЗДП и ПП“Врачански Балкан“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest