Деца ще разказват къде и как предпочитат да прекарват свободното си време

Литературният конкурс на Превантивно-информационния център в Русе дава възможност на ученици от 1 до 11 клас да опишат къде и с кого искат да бъдат в своето свободно време.

Поводът е 26 юни — Международният ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.

Състезанието събира мнението на децата за различните начини за забавление и преодоляване на зловредните изкушения като тютюнопушене, алкохол, употреба на психоактивни вещества, контакт с потенциално опасни интернет страници, онлайн общуване с непознати и т.н. Целта на организаторите е най-конструктивните предложения да бъдат реализирани.

В конкурса могат да участват деца и ученици до 18 г., които ще бъдат разпределени в три възрастови групи, както следва:

• първа група- ученици от 1 до 4 клас;

• втора група- ученици от 5 до 7 клас;

• трета група- ученици от 8 до 11 клас.

Творбите се изпращат до 31 май на pic_ruse@abv.bg или до Превантивно-информационен център, град Русе, ул. „Плиска” No 78, бл. „Мадара”. Те трябва да бъдат в обем до 3 страници машинопис и да съдържат идеята, целта на предложението и резултатите, които то ще постигне. Всеки участник следва да посочи името, възрастта и училището, в което учи, и да предостави декларация за съгласие за участие от свой родител или настойник.

Въпроси и коментари във връзка с конкурса „Къде и с кого искам да бъда през свободното си време“ могат да се изпращат на pic_ruse@abv.bg или на телефон 0887501683 и 082/841918.

Pin It on Pinterest