Деца от детски градини в Асеновград се учиха как да реагират при пожар

Научиха се, че е опасно да се играе с огън.

Община Асеновград съвместно с ръководството на няколко детски градини извърши обучение на деца и персонал как да реагират при бедствия, сред които пожар, земетресение и наводнение. Практическия инструктаж се проведе, съгласно Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. В детските градини бяха направени тренировки на плановете за евакуация при пожар, които трябва да се извършват не по-малко от два пъти в годината. Малчуганите придобиха уменията си чрез песни, танци, отгатване на гатанки и образователни игрови методи. „Млад пожарникар“ бе едната от игрите, които изиграха децата. Те бяха разделени на два отбора. Задачата им бе по най-бързия начин да спасят от пожар животни в беда и да ги изведат на безопасно място.
Тренировъчните мероприятия се проведоха в пет детски градини на територията на община Асеновград – ДГ „Дружба“, ДГ „Мир“, ДГ „Пролет“ и във филиалите в селата Боянци и Тополово. Целта на обучението е персоналът да изгради навици за безопасното извеждането на децата, а по–големите групи от малчугани сами да придобият определени знания и навици при опасностите в случай на пожар. Възпитаниците на детските заведения се научиха, че не трябва да си играят с източници на огън (запалки, кибрити и други), както и по какъв начин да се предпазят от възникване на пламъци.
Тренировките преминаха при добра организация, като бяха приложени правилата и редът за безопасно боравене с пожарогасителните средства. Община Асеновград припомня, че спазването на нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, а нарушаването им може да застраши не само личната собственост, но и живота на близките ни хора.

Pin It on Pinterest