Дарение за потребителите на социални услуги в Добрич

Потребителите на социалните услуги „Дневен център за деца с увреждания – Надежда”, „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” с директор г-жа Албена Донева, получиха дарение – хранителни продукти на стойност 5 757 лв., осигурени от „НЕОПЪРЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД  –  гр. Добрич.

Чрез раздадените хранителни пакети се подпомогнаха 148 деца и лица с увреждания и техните семейства.

Община Добрич благодари на „НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ“ за ангажираността и благородното дело!

Pin It on Pinterest