Данъците върху МПС отразяват отношението ни към чистата околна среда на Русе

Обществен интерес представлява темата за размера на данъка върху МПС в Община Русе през 2021 година.

Много граждани споделят своето мнение и задават въпроси. В отговор на това, представяме информация и нашето становище

Общински съвет Русе прие през лятото на 2020 година Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русес Решение №231/31.07.2020 г. Тези промени се наложиха поради промени в законодателството. Преди две години мнозинството в Народното събрание промени съществено Закона за местните данъци и такси. По нов начин е уредено облагането с данък върху превозните средства на леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.

Законодателят е въвел имуществен и екологичен компонент при определянето на данъка като част от политиките за управление на качеството на атмосферния въздух, обвързвайки екологичните характеристики на съответното превозно средство с размера на налога. Така, автомобилите, които замърсяват въздуха повече, следва да се облагат с по-големи данъци. Това е решение на законодателя. През миналата година наредбата на Общински съвет Русе следваше да се приведе в съответствие със законовия текст. Наредбата на Общински съвет Русе противоречеше на закона, за което имаше протест от Прокуратурата в Русе. Важно е да се отбележи, че през 2019 г. и 2020 г. не са променяни данъците, въпреки че законът го налага. За съжаление, законодателят още не е отдал значение на обстоятелството, че някои автомобили са на метан или на природен газ и те замърсяват по-малко въздуха.

До изменението, поради липсата на актуализация две години в Община Русе и въвеждането на екологичната компонента, данъците върху МПС са едни от най-ниските от областните градове.

Екологичната категория на автомобилите показва горната допустима граница на количеството вредни газове, отделяни в атмосферата. Оказва се, че собствениците на 10 или дори 15-годишни автомобили ползват предвидените намаления за екостандарт.

Народното събрание е решило, че и в България, както във всички други държави от ЕС, гражданите трябва да бъдат стимулирани да управляват автомобили с по-малка мощност на двигателите. Това би повлияло и на сигурността – както на пешеходците, така и на водачите и пътниците в превозните средства. А наличието на екологична категория на автомобилите намалява отделяните вредни емисии във въздуха на град Русе и околните населени места.

Изменението на данъците върху превозните средства в Община Русе на база 2020 г. към този момент зависи от това на колко години е автомобилът и каква е неговата мощност.

Какво е разпределението на превозните средства по мощност в Общината:

Мощност в kW леки автомобили и товарни до 3,5 тонаБрой
до 5522729
над 55 до 7421231
над 74 до 11028774
над 110 до 1505437
над 150 до 2452837
над 245247
общ брой партиди81255

Нека сравним Русе с големите областни градове на България, които преди нас са въвели екологична и имуществена компонента:

ДАНЪК МПС КОМПОНЕНТИ/ОБЩИНАБУРГАСВАРНАСТАРА ЗАГОРАВ. ТЪРНОВОПЛОВДИВ
РУСЕ
Имуществен

до 55 kw0,340,950,500,340,550,40
над 55 kw до 74 kw0,541,280,700,540,770,65
над 74 kw до 110 kw1,651,571,501,501,621,25
над 110 kw до 150 kw1,841,761,701,901,901,45
над 150 kw до 245 kw2,401,901,802,001,901,70
над 245 kw3,152,102,202,102,102,20
Екологичен

Без ЕК, Евро 1, Евро 21,201,101,101,101,101,32
Евро 31,101,001,001,001,001,10
Евро 40,900,800,900,900,900,88
Евро 50,600,600,700,800,750,63
Евро 6 и ЕЕV0,400,400,500,600,550,42

Сега, нека покажем сумите в различните градове в лева, не в проценти и коефиценти:

СПРАВКА

ДАНЪК МПС БЕЗ ЕКОЛОГИЧНА КАТЕГОРИЯ С ЕВРО 1 И ЕВРО 2

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 20 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kWВАРНАБУРГАССТАРА ЗАГОРАВЕЛИКО ТЪРНОВОПЛОВДИВРУСЕ
55 kW63,2224,6833,2822,6336,6031,94
74 kW114,6152,7562,6848,3568,9572,67
110 kW208,97239,58199,65199,65215,62199,65
150 kW319,44364,32308,55344,85344,85315,81
200 kW459,80633,60435,60484,00459,80493,68
250 kW635,251039,50665,50635,25635,25798,60

СПРАВКА

ДАНЪК МПС С ЕВРО 3

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 15 ДО 20 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kWВАРНАБУРГАССТАРА ЗАГОРАВЕЛИКО ТЪРНОВОПЛОВДИВРУСЕ
55 kW52,2520,5727,5018,7030,2524,20
74 kW94,7243,9651,8039,9656,9852,91
110 kW172,70199,65165,00165,00178,20151,25
150 kW264,00303,60255,00285,00285,00239,25
200 kW380,00528,00360,00400,00380,00374,00
250 kW525,00866,25550,00525,00525,00605,00

СПРАВКА

ДАНЪК МПС С ЕВРО 4

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 10 ДО 15 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kWВАРНАБУРГАССТАРА ЗАГОРАВЕЛИКО ТЪРНОВОПЛОВДИВРУСЕ
55 kW54,3421,8832,1821,8835,3925,17
74 kW98,5146,7560,6146,7566,6755,03
110 kW179,61212,36193,05193,05208,49157,30
150 kW274,56322,92298,35333,45333,45248,82
200 kW395,20561,60421,20468,00333,60388,96
250 kW546,00921,38643,50614,25614,25629,20

СПРАВКА

ДАНЪК МПС С ЕВРО 5

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 5 ДО 10 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kWВАРНАБУРГАССТАРА ЗАГОРАВЕЛИКО ТЪРНОВОПЛОВДИВРУСЕ
55 kW47,0216,8328,8722,4434,0320,79
74 kW85,2535,9654,3947,9564,1045,45
110 kW155,43163,35173,25198,00200,48129,94
150 kW237,60248,40267,75342,00320,63205,54
200 kW342,00432,00378,00480,00427,50321,30
250 kW472,50708,75577,50630,00590,63519,75

СПРАВКА

ДАНЪК МПС С ЕВРО 6

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО ДО 5 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kWВАРНАБУРГАССТАРА ЗАГОРАВЕЛИКО ТЪРНОВОПЛОВДИВРУСЕ
55 kW48,0717,2031,6225,8138,2721,25
74 kW87,1436,7659,5755,1472,0846,46
110 kW158,88166,98189,75227,70225,42132,83
150 kW242,88253,92293,25393,30360,53210,11
200 kW349,60441,60414,00552,00480,70328,44
250 kW483,00724,50632,50724,50664,13531,30

Ето и данни за увеличението в Русе като абсолютни суми за година и на месец. Вижда се, че съществено се увеличава данъкът, съгласно предвижданията в ЗМДТ и европейската политика, единствено на мощните и стари автомобили, които най-много замърсяват околната среда. Досега не е имало екологичен компонент в данъка върху МПС.

СПРАВКА

ДАНЪК МПС БЕЗ ЕКОЛОГИЧНА КАТЕГОРИЯ С ЕВРО 1 И ЕВРО 2

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 20 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW22,6331,949,310,78
74 kW48,3672,6724,312,03
110 kW146,41199,6553,244,44
150 kW223,25315,8192,567,71
200 kW387,20493,68106,488,87
250 kW635,25798,60163,3513,61

СПРАВКА

ДАНЪК МПС С ЕВРО 3

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 15 ДО 20 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW18,7024,205,500,46
74 kW39,9652,9112,951,08
110 kW121,00151,2530,252,52
150 kW184,50239,2554,754,56
200 kW320,00374,0054,004,50
250 kW525,00605,0080,006,67

СПРАВКА

ДАНЪК МПС С ЕВРО 4

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 10 ДО 15 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW19,4525,175,720,48
74 kW41,5655,0313,471,12
110 kW125,84157,3031,462,62
150 kW191,88248,8256,944,75
200 kW332,80388,9656,164,68
250 kW546,00629,2083,206,93

СПРАВКА

ДАНЪК МПС С ЕВРО 5

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 5 ДО 10 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW16,8320,793,960,33
74 kW35,9645,459,490,79
110 kW108,90129,9421,041,75
150 kW166,05205,5439,493,29
200 kW288,00321,3033,302,78
250 kW472,50519,7547,253,94

СПРАВКА

ДАНЪК МПС С ЕВРО 6

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО ДО 5 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW17,2021,254,050,34
74 kW36,7646,469,700,81
110 kW111,32132,8321,511,79
150 kW169,74210,1140,373,36
200 kW294,40328,4434,042,84
250 kW483,00531,3048,304,03

Изводът, който се налага, че Русе и русенци застават до големите градове в България, които поставят екологична компонентна върху автомобилите и значение за това кой автомобил, колко замърсява околната среда. Всички се борим за чист въздух, но борбата трябва да започне от самите нас. Събираните средства от местни данъци са пари на всички ни, те не отиват в централния бюджет, а се разходват за всички нас. Именно в кризисни моменти се установява, че всеки протяга ръка към Общината, а общинските средства са събраните от всички ни средства, общото ни участие.

Pin It on Pinterest