Да спрем опасните нашественици!

Ноември е месец на множество кампании за засаждане на фиданки из цялата страна.

Твърде честоинициаторите избират или получават дарения от фиданки на инвазивни чужди видове растения (ИЧВ), които превземат територията на местните видове и ги унищожават. Навлизането на ИЧВ растения е сериозна заплаха за земеделските земи, за дивата ни природа и за градските паркове и градини

Трябва да знаем повече за тези нашественици и да се предпазваме грижливо, защото те вредят на природата, на здравето и на икономиката ни! Всяка година в страните от Европейския съюз се изразходват над 12 милиарда евро за борба с ИЧВ

Фондация „Информация и природозащита” организира поредица от демонстрации на безопасни за местната растителност методи за премахване на инвазивни чужди видове растения, в област Пловдив:

  • На 12 ноември т.г., от 11:00 , до блок 262 А, в район „Тракия”, Пловдив ще покажем как се прилагат напълно безопасни за останалата растителност механичен и химичен метод за отстраняване на дървета айлант (Ailanthus altissima). Ще раздадем информационни материали. Пространството околоблок 262 Аезавзето от ИЧВ, които потискат местната растителност. Живущите имат гражданска инициатива за облагородяване на междублоковото пространство. Ще ги запознаем и с правилата за засаждане и отглеждане на фиданки от местни видове дървета.
  • На 13 ноември, от 11 часа, в двора на Аграрен Университет, Пловдив ще бъде демонстриран и друг метод за отстраняване айлант. От 10 часа в Първа аудитория на Факултета по агрономство ще се състои лекция и дискусия по темата. Ще бъде представено и мобилното приложение за подаване на сигнали за намерени ИЧВ към базата данни на Европейската комисия.
  • На 21 ноември, от 10:00, ще демонстрираме как да се почисти от нападналите го айлант и бяла акация масив от маслодайна роза на ЗК „Добрила”, в местността „Мурла”, между Карлово и Сопот.

Събитията са част от проект „Местообитания свободни от инвазивни чужди видове растения” на Фондация „Информация и природозащита”, съфинансиран от Европейската комисия, чрез Програмата й за околна среда – LIFE.

Можем да ограничим разпространението на ИЧВ чрез мерки, съобразени с особеностите на всеки от тях! Неправилната борба само подпомага нашествието. Всяко останало стъбло дава възможност на кореновата система да се възстанови.На мястото на отстранените поникват много нови храсти и дървета. След отсичане и опожаряване в почвата остават спящи семена и се образуват много издънки и по-гъсти групи растения.

Нужни са последователни и упорити усилия, в продължение на години, до пълно унищожение на нашествениците. Най-сигурният начин за предпазване от ИЧВ е да се спре навлизането им. Това може да стане само с подкрепата на всички хора, които живеят наоколо или имат отговорности за териториите.

Pin It on Pinterest