Д-р Станислава Стоянова е назначена за заместник-кмет на Община Свищов

Със заповед на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев от 1 октомври д-р Станислава Стоянова е назначена за заместник-кмет на Община Свищов. Д-р Стоянова ще отговаря за ресор „Стопанска и финансова политика“ в екипа на кмета, като заема овакантената позиция на Илиян Венков, който в началото на годината официално пое управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“.

Станислава Стоянова по професия е икономист и университетски преподавател. През периода 2017 г. – 2021 г. е народен представител от ПП ГЕРБ. Има образователна и научна степен „Доктор” по икономика, научна специалност „Социално управление”. Завършила е магистратура по МП „Мениджмънт на бизнесорганизациите”,  специалност “Стопанско управление” в Стопанска академия  „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. Следва и второ висше образование по специалност “Право” във Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. Има редица научни публикации (научни доклади, статии, студии, учебници и учебни помагала) в областта на икомомиката и управлението.

Pin It on Pinterest