Д-р инж.Хасан Азис поздрави студентите от /РЦДО/ на УНСС в Хасково

Днес Регионалният център за дистанционно обучение /РЦДО/ на УНСС в Хасково откри официално новата академична година.

Студентите и преподавателите  бяха приветствани от ректора на университета проф. Димитър Димитров, който изрази желание да развива центъра в Хасково. Директорът  на центъра проф. д-р Надя Миронова заяви, че е срещнала разбиране за партньорство с местната власт в областите Хасково и Кърджали, както и с представители на бизнеса.Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис, който през март т.г. защити  докторска дисертация в УНСС на тема „Децентрализацията като фактор за развитие на местното самоуправление“ също поздрави студентите от стотния юбилеен випуск на УНСС, част от които са от област Кърджали.


В РЦДО се обучават близо 600 студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.В първия ден на новата учебна година пред студентите бяха демонстрирани новите системи за обучение в онлайн среда и бяха представени новите магистратури на УНСС.

Pin It on Pinterest