Д-р Анелия Димитрова взе участие във форум по повод 65-ата годишнина от създаването на катедра „Стратегическо планиране“ при СА „Д. А. Ценов“

Заместник-кметът на община Свищов д-р Анелия Димитрова взе участие във форум по повод 65-ата годишнина от създаването на катедра „Стратегическо планиране“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Събитието, което се проведе в заседателна зала „Ректорат“  на Академията бе на тема „Планирането в новите условия – реално или формално“, а целта на кръглата маса бе да се обсъдят актуални проблеми на плановата практика в контекста на интегрирания подход за регионално развитие.

Ръководителят на катедрата доц. д-р Евелина Парашкевова откри събитието и направи ретроспекция на забележителните етапи от развитието на катедрата, след което даде думата на ректора на Стопанска академия. Проф. Марияна Божинова приветства от свое име и от името на академичното ръководство една от най-дълголетните катедри във висшето учебно заведение. Тя подчерта забележителните постижения както в преподавателската, изследователската, и творчески дейности, така и в подготовката на висококвалифицирани млади специалисти за развитието на икономическата наука и практика. Професор Божинова връчи почетния знак на Академията на доц. д-р Парашкевова с пожелание академичния състав на катедрата да отстоява и доразвива постигнатото с новите предизвикателства на настоящия и утрешния ден.

Като представител на община Свищов и от името на кмета на Общината, д-р Анелия Димитрова поднесе поздравителен адрес и приветства екипа на катедрата за труда, всеотдайността и усилията, които ежедневно полагат в работата си. В своето слово тя каза: „65 години в биографията на катедра „Стратегическо планиране“ е достатъчно категоричен период, който да допринесе за утвърждаването на нейния безспорен авторитет в областта на образованието и науката, и за полагане на основите на качествен и ефективен образователен процес, чиито атестат са успешната професионална реализация на поколения нейни възпитаници през годините.“. Тя допълни още, че СА „Д. А. Ценов“ може да разчита на пълна подкрепа от страна на Община Свищов и добро партньорство във важната мисия да се следва завета на Дарителя.

Pin It on Pinterest