ЦРДР – Асеновград подпомага свои потребители първокласници

Продължава третата фаза от реализирането на кампанията „Заедно през първите 7“, която се организира от община Асеновград и Център за ранно детско развитие (ЦРДР). Към момента екипът финализира втората фаза от кампанията, която е в подкрепа на 34 деца на възраст от 2 г. до 7 г. и техните семейства. Предоставените образователни материали развълнуваха малчуганите, предизвикаха вълна от емоции, усмивки и веселие, които със сигурност са ги придружавали и в следващите дни, след посещението в центъра. Родителите с благодарност изразиха мнение, че кампанията подкрепя целостта на семейството и радва децата им.

Сега, в ход е реализирането на третата фаза от кампанията, а именно – финалната инициатива. В нея ще вземат участие 17 деца. За всяко от тях ще има материали и пособия, необходими за започване на училище: раница, несесер с принадлежности, тетрадки, флумастери, моливи, цветни блокчета, блокче за рисуване, бои и други. Една част от децата предстои да се запознаят с новата образователна среда, а друга вече имат опит, познават училището и неговите предимства.

Кампанията е част от дейностите за подкрепа на децата и семействата от община Асеновград, които се реализират по Проект: „Център за ранно детско развитие – Асеновград”, Договор № BG05М9ОР001-2.004-0037-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  с бенефициент община Асеновград.

Pin It on Pinterest