Честотата на събиране на стъклените отпадъци в зелените контейнери е увеличена

Съдовете за разделно събиране на пластмасови и хартиени отпадъци в община Русе продължават да се извозват по график. Сините и жълтите контейнери се извозват четири пъти в месеца, а зелените един път на всеки два месеца.

Причината за забавяне в извозването на зелените контейнери е, че поради въведеното извънредно положение и наложените ограничителни мерки за движение влияят негативно на пазара на вторични суровини. Забавянето на дейностите по оползотворяване и продажба на рециклирани суровини, води до запълване капацитета на сепариращата инсталация и съответно през последния месец бе редуциран графика на фирмата подизпълнител, която осъществява събирането и извозването на отпадъци от стъкло.

Експертите от отдел „Екология“ ви уведомяват, че от миналата седмица е възстановено събирането на стъкления отпадък и призовават русенци да проявят търпение докато кризата отмине и да не се отказват от навиците си за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Pin It on Pinterest