Червен код и силни ветрове се очакват в област Хасково

Червен код за пожароопасност и предупреждение за умерени до силни ветрове на територията на област Хасково се очакват през следващите дни.

Екстремален е рискът от бързоразвиващи се пожари за периода от 05.08/сряда/-10.08./понеделник/2020 г.Областният управител д-р Стефка Здравкова изпрати писма до кметовете на населени места своевременно да информират местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, за очаквания екстремен пожарен риск за периода.През следващите дни поради очакваните високи температури и силен вятър рискът от пожари е голям. Призоваваме гражданите да се спре почистването на пасища за оказания период и да се работи с особено внимание при почистването на ливади, горски територии и дворове в населените места.При възникване на пожар, незабавно да се уведомят компетентните органи на тел.112.

Pin It on Pinterest