Центърът за обществена подкрепа – Свищов бе домакин на обучение

Обучения „Интегриран и мултидисциплинарен подход към децата, жертви или свидетели на домашно насилие, центриран към техните нужди и най-добър интерес ” бяха проведени през месец август 2021 г. за областите Велико Търново и Бургас.

Двете обучения са в рамките на проект ”БОДРОЗИ (BODROZI) – реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво”, ко-финансиран от програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз”.  Общо 41 специалисти от всички институции участваха в обученията, които се проведоха съответно в гр. Бургас и гр. Свищов.

Екипът на проекта изрази своята благодарност за домакинството на Центъра за обществена подкрепа – гр. Свищов за партньорството в организацията на обучението.

Pin It on Pinterest