“БУРГАСБУС” ВЪВЕЖДА МЕХАНИЗЪМ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА КЛИЕНТИ

Във връзка със създалата се извънредна ситуация на територията на Република България и въведените ограничителни, противоепидемични мерки, „Бургасбус“ въвежда следната организация за компенсиране на клиентите за невъзможността от ползване на превозни документи за пътуване:

1. При абонаментите за пътуване в градски транспорт (за правоимащи граждани, съгласно решение на Общински съвет – Бургас заредени в електронни карти – клиентът подава заявление, в което посочва  причината, поради която няма да използва картата си за пътуване.  Заявлението може да бъде подадено по електронен път на е-mail transportna@burgasbus.info или на място – в Транспортната къща. След обработка на заявлението, картата за пътуване се блокира служебно от системен оператор, като в това състояние картата не може да бъде използвана от картодържателя при пътуване в градския транспорт. След нормализиране на обстановката или при подаване от страна на клиента на писмено заявление по електронен път, на е-mail transportna@burgasbus.info или на място в Транспортна къща, картата се отблокира от системен оператор в Транспортната къща. Клиентите на „Бургасбус“ ЕООД ще бъдат компенсирани за периода на неизползване на картата.

2. При абонаментните карти в междуселищния транспорт – клиентът подава писмено заявление до Рекламационната комисия на „Бургасбус“ ЕООД, в което посочва причината, поради която няма да използва картата си за пътуване. Към заявлението задължително се прикрепя физическия образец на абонаментната карта за пътуване.  Заявлението и картата се оставят в касов салон на Дружеството (Транспортна къща, Автогара „Юг“, Автогара „Запад“, Терминал „Меден рудник“) или на касите в Камено и Поморие. След нормализиране на обстановката или при подаване на писмено заявление от страна на клиента, Рекламационната комисия взема решение да удължи срока на всеки превозен документ с броя дни, оставащи до края на валидността на приложения физически образец (считано от датата, следваща тази, на която заявлението е оставено на касов салон или каса). За удължения срок на валидност се издава талон за валидност по образец, с който клиентът ще може да ползва съответната линия, без допълнително заплащане.

Pin It on Pinterest