Региона

БСУ е одобрен за Европейски университет на пристанищните градове

С решение на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура от 28 юни 2024 г. Бургаският свободен университет (БСУ), в алианс с още 12 висши училища, е одобрен за Европейски университет на островните, пристанищните и крайбрежни територии (ЮНИКоуст) – European University of Islands, Ports and Coastal Territories (EUNICoast).

Алиансът на БСУ е воден от Университета на Льо Авър в Нормандия (Франция) и ще бъде финансиран по програма «Европейски университети – развитие на задълбочено институционално транснационално сътрудничество», в рамките на последната подобна процедура на „Еразъм+” на ЕС.

В този алианс БСУ представлява басейна на Черно море, в Балтийско море представители са Висшето училище за териториално управление на Оланд (Финландия), Висшето училище на Щраузунд (Германия) и Западнопомеранският технологичен университет в Шчечин (Полша), от Адриатическо море – Университетът на Дубровник (Хърватска) и Евро-средиземноморският университет в Пиран (Словения), в Йонийско море – Университетът на Патра (Гърция), в Средиземно море са Университетът на Сасари (Италия) и Университетът на Балеарските острови (Испания), в Карибския басейн – Университетът на Френските Антили (Френска отвъдморска територия), а в Северно море – водещият УАН от Франция, а в Атлантическия океан – Университетът на Азорските острови (Португалия) и асоциираният Университет на Фарьорските острови (автономна област в Дания).

Участието на БСУ в този проект е резултат от съвместната близо двегодишна работа на партньорите, получила особена динамика след срещата на ректорите на първоначалните седем висши училища инициатори през месец семтември 2023 г. в Льо Авър, Франция, на която ректорът на БСУ проф. Милен Балтов предложи работното заглавие на настоящия Европейски университет. През този период се проведоха над 15 заседания на Управителното тяло, 2 хакатона за синя икономика, една смесена интензивна програма и обмен на преподаватели и служители. Фокусът на дейностите в новия алианс, след като вече е одобрен за Европейски университет, ще бъде върху проблемите на морските региони и стимулиране на  разработването на иновативни решения, насочени към устойчиво развитие и справяне с екологични, икономически и социални предизвикателства.

Съвместната работа по проекта е свързана със:

– Създаване на нови учебни планове и програми по специалности за нуждите на морските региони.
– Стимулиране на иновации по морска тематика.
– Научни публикации и проекти фокусирани върху проблемите на крайбрежните региони.

Ръководството на БСУ благодари на своите асоциирани партньори – Община Бургас, БМФ Порт Бургас АД, Пристанище Бургас ЕАД, Института по океанология – Варна към БАН, Търговската камара на Зонгулдаг (Турция), Черноморския консултативен център и Черноморската асоциация за развитие.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest