Боршош: Децата в детските градини не могат да носят маски

Във връзка с приемането на насоки за работа в условията на COVID-19 за учебната 2021/22 година и стартиране работата на детските градини на 1 септември зам. – кметът Мирослав Боршош изрази позиция, че децата в детските градини не могат да носят защитни маски за лице.

Това становище беше обсъдено и подкрепено от работодателските организации в системата на предучилищното и училищното образование, както и от родителски организации. Дневният режим на децата в детските градини е наситен с различни дейности, ситуации и активности като хранене, игри и следобедния сън при които носенето на предпазни маски е невъзможно и неефективно.

Pin It on Pinterest