Борислав Бончев свика Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

Областният управител Борислав Бончев свика Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. В заседанието участваха директорите на Областната дирекция на МВР и на Регионалната дирекция ПБЗН, на РЗИ – Габрово, на Областната дирекция по безопасност на храните, на Северноцентрално горско предприятие, представители на Общинските администрации, на „Електроразпределение-Север“ и В и К – Габрово. В дневния ред за обсъждане беше включен доклад за обстановката на територията на област Габрово по отношение на опасността от възникване на пожари, както и разработване и готовността за изпълнение на областния и общинските планове за защита при бедствия. 

Характеристиките на горските пожари и актуална информация за произшествията за периода 19.07.2021 г. – 05.08.2021 г. представи директорът на РДПБЗН – Габрово комисар Георги Русинов. Изготвената от него справка показва, че на територията на област Габрово са възникнали осемнадесет бр. пожари като седемнадесет от тях са без преки материални загуби. Един от тях е отчетен с преки материални загуби и той е на територията на община Трявна, възникнал на 04.08.2021 г. в следствие на детска игра. Високите температури са причина за усложнената пожарна обстановка в страната, към момента за региона  ни ситуацията е сравнително нормална за сезона. – подчерта комисар Русинов, който сподели пред участниците в съвета, че още през месец март, във взаимодействие с ИАГ са извършени проверки по график, на място на всички ТП-ДГС на ДП и общини от областта, относно действията, мерките и мероприятията, както и спазването на изискванията за защита на горските територии от пожари. От своя страна инж. Цветелин Миланов – директор СЦДП – Габрово заяви, че дружеството има необходимите облекла и оборудване, разполагат с високопроходима противопожарна техника и се извършва необходимия инструктаж от горските стражари.

В заключение може да се отбележи, че на територията на областта е създадена организация за подаване на информация за възникнали пожари и опазване на земеделските земи през пожароопасния сезон. В четирите общини има създадени доброволни формирования, които са оборудвани с необходимото защитно облекло и екипировка. 

Pin It on Pinterest