Борис Бусаров е новият управител на ВиК Хасково

Борис Бусаров е новият управител на „ВиК“ ЕООД – Хасково.


Той бе представен днес от Ивайло Ванков – зам.-председател на УС на
„Български ВиК Холдинг“ ЕАД.
„ВиК“ ЕООД – Хасково е дъщерно дружество на „Български ВиК
Холдинг“ ЕАД.
Борис Бусаров сменя Тодор Марков, който управляваше дружеството
от 2015 г.
Новият управител на ВиК-Хасково има дългогодишен опит в
„Напоителни системи“ ЕАД, като през април 2012 г. е започнал работа като
специалист „Контрол услуги“ в клон Марица. През 2018 г. е заемал
длъжността заместник-управител на „Напоителни системи“ ЕАД – клон
Тополница, а през последната година е бил „Вътрешен контрол“ в Централно
управление на дружеството.
Борис Бусаров е завършил „Стопанско управление“ във Висшето
училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР). Средното си
образование е придобил от Икономическия техникум в Хасково.
Преди да започне работа в „Напоителни системи“ е бил управител на
клон и търговски представител на „Ален Мак“ АД – „Евро Съплай“ ЕАД и
„Саранда“ ООД.
Ръководството на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, разчита на Борис
Бусаров да представи програма за развитието на дружеството, ключови цели
за енергийната ефективност, намаляване на загубите и подобряване
качеството на предоставяните услуги за гражданите на Хасково. От новия
управител се очаква да изработи и представи публичен план пред
обществеността за намаляване на честите аварии, загубите на вода по
мрежата и защита на цената на водата.

Pin It on Pinterest