Благоевградският зоопарк с нов облик

Освен новите, обемни светещи букви, които посрещат посетителите на входа, са обновени част от клетките на животните.

Заграждението на благородния елен е вече двойно по-голямо, ремонтирана е и стената при мечките. Изградено е ново карантинно изолаторно помещение за  малки животни. При маймуните и всички хищници пък са поставени двойни предпазни огради. Ремонтирано е осветлението, а пейките и оградите са освежени.

Подменени са информационните табели пред клетките на животните. Досега указващите знаци информираха за вида на животното и неговото латинско наименование, а новите освен точното наименование дават описание на вида, храната, размножаването и местообитаването му. Със сканиране на QR кода на табелите всеки посетител на зоопарка може да разбере интересни факти за обитателите му.

Закупен е нов автомобил за обслужване на животните, охраната е засилена, районът е облагороден и се хигиенизира.

Pin It on Pinterest